Szanujemy Twoją Prywatność

Używamy pliki cookies

Korzystając ze strony www.hotelmirjan.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Ponieważ szanujemy Wasze prawo do prywatności, opracowaliśmy ten dokument. Prezentuje on zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HOTEL MIRJAN LĄDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ S.K.A. Tel. 516 006 641 e-mail: olszewski.jan@outlook.com,

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych oraz innych usług hotelowych realizowanych przez HOTEL MIRJAN LĄDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ S.K.A.,

  3. podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,

  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),

  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W większości przypadków będą to podstawowe dane teleadresowe. Wypełnienie i wysłanie zamówienia lub formularza rejestracyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Zgromadzone przez nas dane nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane jakimkolwiek firmie lub osobie z zewnątrz chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywać‚ będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

PLIKI COOKIES

Niektóre obszary naszego serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji, pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę oraz nie usuwania z dysku. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

PUBLIKOWANE MATERIAŁY

Na stronie mogą pojawić się informacje branżowe, statystyczne oraz prasowe. Wówczas wyłączne prawo do publikowanych materiałów posiada ich autor oznaczony każdorazowo przy publikacji. Do pozostałych materiałów publikowanych na stronie www.hotelmirjan.pl wszelkie prawo posiada jej właściciel, Hotel “Mir-Jan” w Lądku-Zdroju, chyba że przy materiale zaznaczono inaczej. Nie zależnie od formy, przedruk i publikacja materiałów znajdujących się w naszym serwisie, wymaga się podania ich źródła w następującej postaci (aktywny bezpośredni link bez tagu ref="nofollow"):

ŹRÓDŁO: www.hotelmirjan.pl

ue dofinansowanie
przewodnik po okolicy