Respektujeme Vaše soukromí

Používáme soubory cookies

Používáním internetových stránek www.hotelmirjan.pl souhlasíte s podmínkami, obsaženými v Ochraně osobních údajů, nacházejícími se na této stránce. Jelikož respektujeme Vaše soukromí, vytvořili jsme tento dokument. Představuje on pravidla pro shromažďování, přetváření a využívání informací o uživatelích našich stránek.

OSOBNÍ ÚDAJE

Během využívaní našich stránek můžete být požádání o uvedení některých osobních údajů při vyplňování formuláře nebo jiným způsobem. Ve většině případů se jedná o základní kontaktní údaje. Vyplněním a odesláním objednávky nebo registračního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Námi shromážděné údaje nikdy ani za žádných okolností nebudou zpřístupněny žádným firmám nebo třetím osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy budeme nuceni zveřejnit tyto údaje na základě týkajícího se nás zákona.

PŘÍSTUP A ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdykoliv máte možnost nahlédnout do Vašich osobních údajů, máte také možnost jejich editace nebo smazání všech námi shromážděných údajů. Pro tento účel se stačí přihlásit do našich webových stránek, nebo nám napsat na emailovou adresu: mirjan@pnet.pl.

SOUBORY COOKIES

Některé oblasti našich stránek mohou využívat soubory cookies (tzv. sušenky), čili malé textové soubory, které jsou zasílané do počítače surfujícího a usnadňují tak danou operaci, pod podmínkou jejich akceptace daným internetovým prohlížečem a pod podmínkou neodstranění jich z disku.  Cookies se také používají ke sbírání obecných, statistických informací o využívání našich internetových stránek uživateli.

ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Na našich stránkách se mohou objevit informace týkající se našeho odvětví, statistické nebo tiskové zprávy. Tehdy má výhradní právo k publikaci autor, který je pokaždé označen při dané publikaci. K ostatním zveřejňovaným informacím na webu www.hotelmirjan.pl má veškeré práva jejich majitel, hotel “Mir-Jan” v Lądku-Zdroju, pokud není uvedeno jinak. Bez ohledu na formu, dotisk a publikaci informací nacházejících se na našich stránkách, je povinnost uvedení jejich zdroje v následující podobě (aktivní přímý odkaz bez tagu ref="nofollow"):

ZDROJ: www.hotelmirjan.pl

fundusze europejskie
polski fundusz rozwoju
przewodnik po okolicy